Användaravtal

1. DEFINITION

"VI"/"US"/"VÅR"/"PERCOBUS.SE" betyder PERCOBUS och/eller något av dess moderbolag, dotterbolag och/eller dotterbolag som är involverade i att tillhandahålla tjänsterna.

"DU"/"DIN"/"DIG"/"ANVÄNDARE" avser användaren av webbplatsen och/eller kund av tjänsterna.

"Slutanvändare" avser varje individ eller enhet som direkt eller indirekt genom en annan användare (a) får åtkomst till eller använder ditt Tjänstinnehåll, eller (b) på annat sätt får åtkomst till eller använder Tjänsterna under ditt konto.

"Tjänster" avser alla tjänster som erbjuds av PERCOBUS på dess webbplats inklusive men inte begränsat till värdtjänster, hantering och infrastrukturhantering.

"Tjänsternas innehåll" avser källkod, filer, programvara, processer, gränssnitt, data, text, inställningar, media eller annan information för lagring, värd eller bearbetning av tjänsterna.

2. ANVÄNDARENS INTEGRITET

På PERCOBUS prioriterar vi din integritet och säkerställer att all information som samlas in från dig lagras säkert och behandlas med största konfidentialitet. Vi garanterar att informationen du lämnar till oss aldrig kommer att säljas, återanvändas, hyras ut, lånas ut, distribueras eller avslöjas till någon tredje part utan ditt uttryckliga medgivande. Du kan vara säker på att all data du tillhandahåller till PERCOBUS kommer att hanteras med försiktighet och endast användas på sätt som du har samtyckt till. Vi kan komma att använda denna information för att hålla kontakten med dig och hålla dig informerad om utvecklingen relaterad till vår verksamhet. Se till att du tillhandahåller korrekt information så att vi effektivt kan nå dig för nyheter, varningar, fakturor och annan kommunikation som rör dina tjänster.

Vi samlar in information på automatiserade sätt, inklusive kommunikationsprofiler och cookies, och kan samla in olika detaljer beroende på typen av din tjänst, support eller försäljningsförfrågan. Detta kan omfatta ditt namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, datum och typer av tillhandahållna tjänster, betalningshistorik, betalningsmetoddetaljer, betalningsbelopp, betalningsdatum och domännamn.

För transaktioner som involverar kreditkorts- eller PayPal-betalningar, varken lagras eller hanteras finansiell information av oss. All känslig information överförs via en säker server, indikerad med en säkerhetsikon i din webbläsare när personlig information överförs, vilket är fallet med PayPal.

På PERCOBUS.se använder vi uteslutande automatiserade metoder för informationsinsamling relaterade till marknadsföringsändamål på vår webbplats.

För att berika och fullända din onlineupplevelse använder PERCOBUS "cookies", liknande teknologier och tjänster som tillhandahålls av andra för att visa personligt innehåll, lämplig reklam och lagra dina preferenser på din dator.

En cookie är en rad information som en webbplats lagrar på en besökares dator, och som besökarens webbläsare tillhandahåller webbplatsen varje gång besökaren återvänder. PERCOBUS använder cookies för att hjälpa PERCOBUS att identifiera och spåra besökare, deras användning av https://percobus.se och deras preferenser för webbplatsåtkomst. PERCOBUS-besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare på att vägra cookies innan de använder PERCOBUS webbplatser, med nackdelen att vissa funktioner på PERCOBUS webbplatser kanske inte fungerar korrekt utan hjälp av cookies.

Du kan lära dig mer om cookies genom att gå till: https://www.cookiesandyou.com/about-cookies/

Genom att fortsätta att navigera på vår webbplats godkänner och godkänner du härmed PERCOBUS användning av cookies.

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera din personliga information. För att utöva dessa rättigheter eller för eventuella integritetsrelaterade frågor, kontakta oss på kundservice[at]percobus[dot]se.

Du har rätt att göra ett klagomål när som helst till Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina problem innan du närmar dig ICO, så kontakta oss i första hand via e-post: kundservice[at]percobus[dot]se

Vi har åtagit oss att följa den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och tillämpliga dataskyddslagar.

3. DMCA, COPYRIGHT, YTTRANDEFRIHET & TILLÄMPLIG LAG

Det är viktigt att notera att DMCA främst avser USA. Även om det etablerar en struktur för hantering av upphovsrättsintrång och ger ett flexibelt tillvägagångssätt för onlinetjänsteleverantörer, följer våra datacenter i EU lokala upphovsrättslagar.

I Europeiska unionen är efterlevnaden av EU-direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden avgörande. Användare och innehållsskapare måste vara medvetna om specifika upphovsrättslagar som är tillämpliga på deras jurisdiktion och värdinnehåll, eftersom reglerna kan variera.

Vårt åtagande är i linje med principerna i artikel 10 i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, som skyddar den grundläggande rätten till yttrandefrihet. Det är viktigt att betona att PERCOBUS inte engagerar sig i censur av kundinnehåll. En tydlig skillnad bör göras mellan värd för yttrandefrihet och hantering av upphovsrättsskyddat material. Viktigt är att detta förtydligande inte godkänner användningen av våra tjänster för aktiviteter som är förbjudna enligt våra användarvillkor.

Vi förespråkar yttrandefrihet, stöder programvara med öppen källkod, prioriterar integritet och anonymitet och stödjer nätverksneutralitet. Som en leverantör som är engagerad i yttrandefrihet vill vi förtydliga att vi inte erbjuder skottsäker hosting och förbjuder skadliga aktiviteter. Vi avstår bara från att ta bort potentiellt stötande innehåll för att upprätthålla vår status som värdleverantör för fritt tal.

För eventuella frågor som rör rättighetsrelaterade frågor eller bekymmer, kontakta gärna kundservice[@]percobus[dot]se.

4. FÖRBJUDET INNEHÅLL

Vi strävar efter att ha ett öppet förhållningssätt, men som kund måste du följa några enkla regler:

Barnpornografi
Främjar illegala droger eller ämnen som är lagliga men som är kända för att missbrukas
Innehåll som involverar djurexploatering, vanligen kallad zoofili eller djurporr.
Hotande, rasistiskt eller på annat sätt kränkande innehåll
Bedrägeri, MLM (Multi-Level Marketing), pyramidspel eller andra aktiviteter som anses vara bedrägliga
DDoS/översvämningsattacker
Ransomware/Botnets/Virus/Malware/IRC eller IRC Bots
Skräppost/nätfiske/bedrägeriwebbplatser
Allt än kan resultera i svartlistor t.ex. Spamhaus
Nätverksmissbruk/IP-förfalskning
Kränker upphovsrätt
Otillåten dator/nätverksåtkomst och övervakning
Terroristwebbplatser
Vi tillåter lagligt innehåll för vuxna och hasardspel över 18 år, så länge det uppfyller lokala bestämmelser. Allt annat innehåll som inte anges ovan anses vara tillåtet och bör följa reglerna i det land där innehållet är värd.

Om du använder vår tjänst på ett sätt som påverkar någons hälsa eller säkerhet förbehåller vi oss rätten att stänga av din tjänst.

PERCOBUS är inte ansvarigt för några juridiska frågor som uppstår från de data som lagras av kunden på PERCOBUS servrar. Lagligheten och trovärdigheten för uppgifterna är enbart kundens ansvar, och PERCOBUS är under inga omständigheter ansvarigt för uppgifternas natur.

När brottsbekämpande myndigheter frågar om kunduppgifter med ett officiellt dokument, kommer vi att följa dem och hjälpa dem i deras utredning. Brottsbekämpande tjänstemän kan ta kontakt med oss direkt via e-post på kundservice[at]percobus[dot]se

5. INNEHÅLL / NÄTVERKSANVÄNDNINGSANSVAR

Kunden har det fullständiga ansvaret för allt innehåll och aktiviteter som finns på våra servrar/nätverk. Vi förespråkar starkt anticensurprinciper och ingriper endast om innehåll bryter mot våra användarvillkor (ToS). PERCOBUS tar inget ansvar för användningen av domäner som registrerats via våra tjänster eller för innehållet som publiceras på webbplatser som är associerade med dessa domäner och som finns på våra servrar/nätverk. Om någon olaglig verksamhet upptäcks, tveka inte att kontakta oss på kundservice[at]percobus[dot]se.

6. DOMÄNNAMN

När du registrerar ett konto i vårt faktureringssystem, registreras domännamn initialt med dina angivna uppgifter. Om ditt faktureringskonto saknar nödvändig information som kan hindra registreringsprocessen, kommer ditt domännamn att registreras med vår företagsinformation som standard. Det är viktigt att erkänna att detta som standard är att PERCOBUS registreras som ägare av domännamnet. Dock är PERCOBUS roll som mellanhand och det faktiska ägandet av domänen ligger inte hos PERCOBUS utan hos dig, från och med datumet för domännamnsregistreringen.

För att förhindra potentiella problem relaterade till felaktig WHOIS-data, domäntvister och klagomål i framtiden rekommenderar vi att du när som helst uppdaterar din domäninformation för att återspegla din egen information.

Dessutom har du möjlighet att formellt begära överföring av domännamnsregistreringen till dig själv. Detta innebär att man blir registrerad ägare hos den aktuella registeroperatören. En förutsättning för denna överföring är dock ditt skriftliga samtycke till att följa eventuella avtal och villkor som PERCOBUS är bunden till som aktuell innehavare av domännamnet.

Specialtecken och IDN: Det är viktigt att notera att specialtecken inte är tillåtna vid registrering av domännamn. För att uppfylla standardkraven för alla domäntillägg, vänligen följ följande riktlinjer: Ditt domännamn bör vara mellan 3 och 63 tecken långt och endast bestå av bokstäver (a-z-tecken), siffror (0-9) och bindestreck (förutom som första eller sista tecken). Tecken som "&" och "#" är uttryckligen förbjudna, och Internationalized Domain Names (IDN) stöds inte i någon form. Vårt API-system är utformat för att automatiskt ta bort IDN och specialtecken vid domänaktivering för att anpassas till globala domänsystemstandarder, vilket potentiellt kan resultera i domäner med saknade tecken eller IDN. Var medveten om att återbetalningar inte kommer att utfärdas för domäner registrerade med saknade tecken på grund av användningen av specialtecken. Våra vinstmarginaler på domänregistreringar är minimala, med majoriteten av avgifterna riktade mot registret för domänregistrering. Att använda specialtecken i domännamn anses vara skräppost och bedrägligt, vilket innebär risker att lura besökare att komma åt nätfiskedomäner. Vi rekommenderar starkt att du avstår från att använda specialtecken av denna anledning.

Överensstämmelse med domänregistrering: PERCOBUS fungerar i full överensstämmelse med de juridiska kraven som anges av de relevanta domänregistren som styr registreringen av domäner och våra användarvillkor (ToS).

Du bekräftar och samtycker till att inte delta i aktiviteter som är förbjudna enligt våra användarvillkor med hjälp av domännamnet som tillhandahålls via tjänsterna.

Begränsat ansvar: Vårt ansvar är uttryckligen begränsat till frågor som rör domänregistrering uteslutande. Detta ansvar sträcker sig inte till innehållet som finns på någon domän som faller under vår verksamhetsområde.

Återkallande eller låsning av domän: Återkallande eller låsning av en domän som är registrerad hos PERCOBUS kan endast ske efter uppvisande av ett giltigt domstolsbeslut, vederbörligen erkänt och accepterat av lämpliga juridiska myndigheter.

Innehållsrelaterad avstängning: Det är dock viktigt att notera att vi inte stänger av domäner baserat på deras innehåll när innehållet inte finns på våra servrar. Avstängning övervägs endast i situationer där innehållet finns på våra servrar och strider mot vår policy för acceptabel användning. Även i sådana scenarier skulle endast värdtjänsten som förvärvats genom PERCOBUS påverkas av avstängningen, vilket gör att domännamnet inte påverkas.

Rapportera olagligt innehåll: Användare som stöter på fall av olagligt innehåll uppmuntras starkt att rapportera dessa händelser till den relevanta värdleverantören som är ansvarig för innehållet. Olagligt innehåll lagras vanligtvis på servrar som tillhandahålls av alternativa värdleverantörer, som har den nödvändiga befogenheten att ta itu med och vidta lämpliga åtgärder.

7. SPAM & UCE

PERCOBUS upprätthåller en strikt nollprocentstoleranspolicy angående Unsolicited Commercial Email (UCE) eller SPAM över vårt nätverk. Detta innebär att våra kunder inte kan använda vårt nätverk för UCE-transaktioner eller värdsajter som annonseras av UCE från andra nätverk. Brott mot denna policy kommer att drabbas av stränga straff, inklusive uppsägning av tjänsten. Efter att ha fått en rapport om påstådd SPAM-överträdelse kommer vi att undersöka detta omedelbart inom 48 timmar. Under utredningen kan kundernas åtkomst till nätverket begränsas eller stängas av för att förhindra ytterligare överträdelser. Om en kund visar sig bryta mot vår SPAM-policy förbehåller sig PERCOBUS rätten att vidta omedelbara åtgärder, inklusive att begränsa, stänga av eller avsluta kundens konto utan föregående medgivande. Dessutom kan vi vidta civilrättsliga åtgärder för att täcka kostnaderna för att utreda en underbyggd policyöverträdelse.

8. OM SÄKERHET

Du är ensam ansvarig för eventuell missbruk av ditt konto, oavsett om den olämpliga aktiviteten utfördes av en vän, familjemedlem, gäst eller anställd. Det är viktigt för dig att vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst av andra till ditt konto. Dessutom är det strängt förbjudet att använda ditt konto för att bryta mot säkerheten för ett annat konto eller försöka obehörig åtkomst till ett annat nätverk eller server. Se till att du använder ditt konto på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med våra policyer.

Ditt lösenord ger åtkomst till ditt konto. Det är ditt ansvar att hålla ditt lösenord säkert; att dela ditt lösenord och kontoåtkomst med obehöriga användare är förbjudet. Du bör se till att förhindra andra från att använda ditt konto eftersom du kommer att hållas ansvarig för sådan användning. Du får inte försöka kringgå användarautentisering eller säkerhet för någon värd, nätverk eller konto. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, åtkomst till data som inte är avsedd för dig, inloggning eller användning av en server eller ett konto som du inte uttryckligen har behörighet att komma åt, eller att undersöka säkerheten i andra nätverk. Du får inte försöka störa tjänsten till någon användare, värd eller nätverk ("denial of service-attacker"). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, "översvämning" av nätverk, avsiktliga försök att överbelasta en tjänst och försök att "krascha" en värd. Användare som bryter mot system eller nätverkssäkerhet kan ådra sig straffrättsligt eller civilrättsligt ansvar. Du måste vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra eller minimera obehörig användning av ditt konto.

9. ANVÄNDNING AV RESURSER

Användare är förbjudna från följande aktiviteter:

Använder 20 % eller mer av systemresurserna i mer än 120 sekunder. Detta inkluderar aktiviteter som att köra CGI-skript, FTP, PHP, HTTP, etc.
Kör fristående, obevakade processer på serversidan på servern.
Kör valfri bittorrentapplikation, spårare eller klient.
Engagera sig i fildelning eller peer-to-peer-aktiviteter.
Kör cron-inlägg med intervaller på mindre än 10 minuter.
Genererar mer än 300 http/Port80-träffar per 30 sekunder.
CPU och minnesgräns:


PERCOBUS använder Cloudlinux (LVE) för att säkerställa rättvis fördelning av resurser mellan Linux Shared Hosting-konton. LVE, en teknologi på kärnnivå utvecklad av CloudLinux-teamet, har rötter i containerbaserad virtualisering och använder cgroups i sin senaste form. Den fungerar transparent och med minimal overhead. Det primära målet med LVE är att förhindra en enskild webbplats från att överväldiga webbservern genom att konsumera alla CPU-, I/O-, minnesresurser eller apache-processer, vilket leder till serverns driftstopp. LVE skyddar effektivt mot sådana scenarier. Om din webbplats visar felet 'Resource Limit Reached', indikerar det att du har nått de tilldelade LVE-gränserna för ditt paket. De specifika gränserna för varje paket finns på försäljningssidan.

10. DEDIKERADE SERVRAR / VPS-SERVRAR

Dedikerade servrar & VPS-servrar hyrs av kunder från oss och hanteras enbart av kunderna själva. Vi tillhandahåller endast servern enligt kundens specifikationer, inklusive CPU, RAM, disk och nätverk, och installerar kundens valda operativsystem (OS). Kunder har möjlighet att välja sitt föredragna operativsystem, men det är viktigt att notera att vi kan ha föredragna eller rekommenderade operativsystem för optimal serverprestanda. Leverantören testar specifika OS-versioner för att säkerställa kompatibilitet med deras servrar. Efter OS-installation upphör vår support. Kunder får root-användaruppgifter, ändrar lösenordet vid första inloggning och tar fullt ansvar för serverhanteringen. Detta inkluderar serverkonfiguration, programvaruinstallation, uppdateringar, säkerhet, backup och underhåll. Vid problem är kunderna ansvariga för lösningen.

IP:er och e-postservrar - Spamhaus, svartlistor och användning: Våra servrar är främst avsedda för användning av webbplatser och applikationer, inte för e-postservrar. På grund av detta kan vi inte garantera att våra IP-adresser är rena eller är lämpliga för postanvändning. Om en IP är listad på Spamhaus kan manuell borttagning vara nödvändig, eftersom den kan flaggas som en icke-e-postserver. Du är ansvarig för att begära avlistning från Spamhaus efter att ha ställt in viktiga protokoll som DKIM-, PTR- och MX-poster. Men även med korrekt installation är borttagning från svarta listor inte garanterat och kräver tålamod och ansträngning. Du måste visa för svartlistade myndigheter att servern endast kommer att användas för personliga e-postsyften, utan några spamaktiviteter. Kom ihåg att genom att köpa vår tjänst godkände du vårt serviceavtal.

Vi behåller inte serverinloggningsuppgifter i vårt system, vilket lägger ansvaret på klienten att säkert lagra denna information. Servrarna är utrustade med ett förinstallerat operativsystem och en kontrollpanel för VPS-servrar; Dedikerade servrar inkluderar dock ingen kontrollpanel. Kunder kan kontakta oss för support angående ominstallation av OS eller omstart av servern, valbart under servicebeställningsprocessen.

Det är viktigt att notera att dedikerade offshoreservrar/Offshore VPS-servrar inte säkerhetskopieras av oss om inte en extra backuptjänst beställs. Därför måste klienter hantera säkerhetskopior självständigt eller söka en lämplig lösning. Ett bekvämt alternativ är att köpa ytterligare lagringsutrymme från oss för säkerhetskopiering. Detta kan göras efter den första beställningen genom att besöka vår sida för lagringsservrar. Alternativt kan klienter utforska liknande lösningar som Google Drive, FTP-server, Dropbox, etc., eller kontakta oss på kundservice@percobus.se.